ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย originในปัจจุบันที่ทั่วโลกมีปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป มีหนึ่งคำที่หลายคนเริ่มได้ยินบ่อยขึ้น ก็คือคำว่า 'เงินเฟ้อ' ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลโดยตรงกับพวกเราทุกคน 'ภาวะเงินเฟ้อ' (inflation)หมายถึง การที่ระดับราคาสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อราคาสินค้าสูงขึ้น เงินตราหนึ่งหน่วยจึงสามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง ดังนั้นจึงอาจมองได้ว่าภาวะเงินเฟ้อเป็นการสะท้อนถึงอำนาจการซื้อที่ลดลงต่อหนึ่งหน่วยเงินตรา หรือปริมาณการสูญเสียมูลค่าที่แท้จริงของตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าในเศรษฐกิจ วิธีวัดค่าความเฟ้อของราคาสินค้าทำโดยการหาอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงประจำปีของดรรชนีราคาโดยมีหน่วยเป็นอัตราร้อยละ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ประสบปัญหามีอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปโดย 5 อันดับประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในปี 2023 ได้แก่ประเทศเวเนซุเอลา — 1,ประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก198.0% เศรษฐกิจของเวเนซุเอลาเคยเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในอเมริกาใต้ ด้วยความมั่งคั่งที่มาจากแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาการส่งออกน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อราคาน้ำมันผันผวน รายได้ของประเทศเลยได้รับผลกระทบไปด้วย ประเทศซูดาน — 340.0% อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในซูดาน ถือว่าเลวร้ายมาก จนนำไปสู่การประท้วง และท้ายที่สุดก็กลายเป็นการการโค่นล้มประธานาธิบดีโอมาร์ อัลบาชีร์ ในปี 2562 แม้รัฐบาลพยายามแก้ปัญหา แต่ก็ถือเป็นเรื่องยากในการแก้ไข เพราะประสบปัญหาจากการจัดการที่ผิดพลาดมานานหลายปี โดยอัตราเงินเฟ้อในซูดานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศเลบานอน — 201.0% เศรษฐกิจของเลบานอนเสียหายอย่างหนักหลังจากผิดนัดชำระหนี้ พันธบัตรยูโรมูลค่าประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2020 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ค่าน้ำ ค่าพลังงาน ค่าเชื้อเพลิง และบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นทำให้เลบานอนตกอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศซีเรีย — 139.0% เศรษฐกิจของซีเรียอยู่ในจุดต่ำสุด นับตั้งแต่สงครามกลางเมือง ที่เริ่มขึ้นเมื่อเกือบ 12 ปีก่อน มีการขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ รัฐบาลได้ขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลอย่างรุนแรง จนบางคนหยุดมาทำงานเพราะไม่สามารถจ่ายค่าขนส่งได้ ประเทศซูรินาม — 63.3% ซูรินามมีช่วงเวลาที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่ชะลอตัวลงในปี 2019 และ 2020 ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโรคไวรัสโควิด-19 และยังคงมีปัญหามาจนปัจจุบัน