กรมทางหลวงเปิดประมูลสร้างจุดพักรถขนาดใหญ่สุดในไทยคุ้มค่าการลงทุน

กรมทางหลวงเปิดประมูลสร้างจุดพักรถขนาดใหญ่สุดในไทยคุ้มค่าการลงทุน

กรมทางหลวงเปิดประมูลสร้างจุดพักรถขนาดใหญ่สุดในไทยคุ้มค่าการลงทุนบอร์ด ถามตอบ พูดคุย เนื้อหาโดย LOVEเพื่อนๆที่เคยเดินทางเป็นมอเตอร์เวย์เราก็จะเจอจุดพักรถ ซึ่งจะมี เพียงแค่จุดพักรถขนาดเล็กและขนาดกลางที่บางปะกง ซึ่งขนาดกลางก็จะมีร้านอาหารมีปั๊มน้ำมันและศูนย์บริการต่างๆ แต่อีกไม่นานนี้กรมทางหลวงจะสร้างศูนย์บริการทางหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ศรีราชา ซึ่งจะให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการโดยจะเปิดประมูลในการก่อสร้าง ซึ่งกรมทางหลวงจะเป็นคนจัดหาที่ก่อสร้าง และจะเก็บค่าเช่าจากเอกชน เป็นรายปี โดยเอกชนจะลงทุนก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆและเป็นคนดำเนินการปล่อยให้คนมาเช่าจ่ายของแล้วคนที่เราคบมาตั้งแต่เรื่องเอกชนที่ได้รับการประมูลก็จะจ่ายค่าเช่าให้กรมทางหลวงต่อปีซึ่งไม่ได้เยอะมากคุ้มค่าแก่การลงทุนถึงข่าววงในบอกว่าจะจ่ายค่าเช่าแค่ล้านต้นๆอีก  แต่การลงทุนในจุดพักรถ ผู้ลงทุนก็ต้องมองรอบด้าน เพราะลูกค้าที่จะได้ก็คือคนที่ใช้บริการมอเตอร์เวย์ ที่แวะจุดพักรถ แต่หลักๆก็คือเป็นคนที่มีตังค์นั่นแหละเพราะมีรถขับหรือนักท่องเที่ยวที่มารถเป็นทัวร์ มองโดยรอบแล้วก็คุ้มค่าแก่การลงทุน มีลูกค้าทุกวันแน่ถ้าบริการจัดการ ดีๆกรมทางหลวง เชิญชวนเอกชนผู้สนใจร่วมลงทุนที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์สาย 7 เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและยกระดับการให้บริการของระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สู่มาตรฐานสากล คาดเริ่มก่อสร้างปี 2567  กรมทางหลวง ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนสำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี - พัทยา และช่วงพัทยา - มาบตาพุด เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีศักยภาพและประสบการณ์มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการให้บริการของระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสู่มาตรฐานสากล  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าในวันนี้ (วันที่ 16 สิงหาคม 2566) กรมทางหลวงได้ออกประกาศเชิญชวนโครงการร่วมลงทุนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางและยกระดับการให้บริการของระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สู่มาตรฐานสากล โดยจะเป็นจุดแวะพักที่ผู้เดินทางสามารถพักผ่อนอิริยาบทจากการเดินทาง ทำธุระส่วนตัว ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากความเหนื่อยล้าหรือหลับในของผู้ขับขี่ ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้ทางประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้า-ออกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยไม่จำเป็นอีกด้วย  สำหรับ โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา เป็นที่พักริมทางขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ กม. 93+500 ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา ระหว่างทางแยกต่างระดับบางพระ (คีรี) และทางแยกต่างระดับหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทิศทางมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร และฝั่งทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ 59 ไร่ ส่วนโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง เป็นที่พักริมทางขนาดกลางตั้งอยู่บริเวณ กม.137+100 ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงพัทยา - มาบตาพุด อยู่ระหว่างทางแยกต่างระดับห้วยใหญ่ และทางแยกต่างระดับเขาชีโอน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แบ่งพื้นที่เป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งทิศทางมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร และฝั่งทิศทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ฝั่งละประมาณ 38 ไร่ โดยที่พักริมทางทั้ง 2 แห่ง จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่ครบครัน ประกอบด้วย ที่จอดรถ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่สีเขียว ห้องสุขา ที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายสินค้าและบริการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ศูนย์บริการข้อมูลจราจรและเส้นทางการเดินทาง และการบริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทาง สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่โครงการฯ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงการฯ ตลอดจนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ของโครงการฯ โดยต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวงตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในระยะเวลาดำเนินโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นงาน 2 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง เอกชนมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบและก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนมีหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรมทางหลวงจะจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ของทั้ง 2 โครงการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ได้จากประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับทางการ) ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.doh-motorway.com โดยกรมทางหลวงกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 และคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนแล้วเสร็จในต้นปี 2567 พร้อมลงนามสัญญาและเริ่มต้นก่อสร้างช่วงกลางปี 2567 เพื่อเปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการบางส่วนในปี 2568 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2569 ต่อไป ซึ่งนอกจากจุดพักรถ 2 ที่นี้แล้วที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็มีตรงที่มาบประชันซึ่งกรมทางหลวงจะก่อสร้าง เป็นจุดพักรถขนาดเล็ก แต่มีข่าวแว่วๆว่าขนาดใหญ่ก็จะมีอีกที่หนึ่ง ก่อนถึงบางปะกง จะเป็นจุดพักรถขนาดกลาง เท่าจุดพักรถบางปะกงนอกจากเงินมอเตอร์เวย์สาย 7 แล้วจุดพักรถที่จะสร้างก็มีเบิร์นมอเตอร์เวย์สาย 6 และ 81 ซึ่งจะมีการให้ประมูลต่อไปในอนาคต ขอบคุณข้อมูลภาพ