สนามบินเพียงแห่งเดียวของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัด

สนามบินเพียงแห่งเดียวของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัด

บอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย origin แม้ว่าการมีสนามบินให้พื้นที่เมืองต่างๆจะถือว่ามีความสำคัญมากต่อการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าหรือการเดินทางของผู้คนทั่วไป ทำให้หลายๆเมืองมีความต้องการที่จะสร้างสนามบินไว้ในเขตพื้นที่ของตัวเอง แต่การจะสร้างสนามบินขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องผ่านขั้นตอนและอุปสรรคมากมายกว่าจะสามารถสร้างได้ โดยปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่ง คือเรื่องของ 'สภาพพื้นที่'ที่อาจมีข้อจำกัดมากเกินจนไม่สามารถก่อสร้างได้สนามบินหลายแห่งของไทยก็ถูกสร้างในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดมากจึงทำให้กลายเป็นสนามบินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครเช่นเดียวกับสนามบินแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ท่าอากาศยานหัวหิน-ชะอำ (Hua Hin Airport)หรือ สนามบินบ่อฝ้าย เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ท่าอากาศยานหัวหินยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือนและ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หัวทางวิ่งของท่าอากาศยานหัวหินด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะอยู่คร่อมทางรถไฟสายใต้และถนนเพชรเกษม ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีผู้ใช้เส้นทางเข้าตัวเมืองหัวหินจะต้องขับรถลอดผ่านอุโมงค์ใต้ทางวิ่งไป สนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ตั้งคร่อมอยู่ในพื้นที่ของ 2 จังหวัดโดยพื้นที่ส่วนอาคารผู้โดยสาร ตั้งอยู่ในตำบลหัวหินอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และรันเวย์ด้านหนึ่งอยู่ในเขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  สนามบินแห่งนี้ถือเป็นสนามบินขนาดเล็กที่มีผู้ใช้บริการน้อยแต่จะใช้ประโยชน์หลักในฐานะโรงเรียนฝึกการบิน โดยในปี 2563 มีจำนวนเที่ยวบินทั้งหมด 341 เที่ยวบิน และผู้โดยสารทั้งหมด 30,สนามบินเพียงแห่งเดียวของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสองจังหวัด863 คน